Pasirinkite kalbąVambutų herbas

POGONIA_IV_4m.jpg

Herbą nupiešė dail. Arvydas Každailis

Skaityti daugiau...

Pasirinkite kalbąPaskutinis matytas meniu

Ieškomi asmenys genealogijai

 Tinklaraštininkė    30 geg. 2016 : 19:42

frames.jpg

Apie šiuos asmenis kai kas žinoma, bet jie nesurišti su bendra schema.

Apie šiuos asmenis kai kas žinoma, bet jie nesurišti su bendra schema. Duomenys gauti iš įvairių šaltinių.

 1. rašė Julijonas Petraitis (iš FB "Domiuosi genealogija")
  "Gal tarp jūsų Vambutų buvo susigiminiavusių su Narkevičiais, arba gyvenusių Auksučiuose (Šakynos parapija). 1768.03.14. Auksučiuose Tomo Vambuto ir Marijonos Aulakaitės šeimoje gimė Elžbieta. Krikštatėviai Jurgis Narkevičius ir Justina Butkevičiūtė (34 - 101). 1762.10.31. Šelvenuose Kazimiero Kranevičiaus ir GD Pranciškos Ivanavičiūtės šeimoje gimė Tadas. LL GD Tomas Vambutas, GD Eleonora Narkevičiūtė, Ass. GD Povilas Narkevičius ir Liucija Marcinkevičiūtė?".
 2. 1723 m. - Plungės RKB gimimų įr. knygos 180 puslapyje II-ras įrašas skelbia, kad Kristupas Reryks ir Magdalena Lukaitė gyveno Wembutiškėje. Parašė Adelė Domarkienė
 3. 1732-02-24 Plungės RKB, 1732.02.24, www.epaveldas.lt Plungės RKB gimimo metrikų knyga. - 1724--1741 m. psl.5, - Šaltinis Michaelio Vambuto ir Konstancijos Stanevičiūtės šeimoje pakrikštyta duktė Eleonora Bukontiškes kaime. Kūmai: Juozapas Wambutas iš Viešvėnų ir Joana Stanevičiūtė iš Noriškių k. Įrašas Plunges RKB 1724-1741 m. gimimo metrikų knyga psl. 52 LVIA F.1827 Ap.1 B.6 (Apskaitos vienetas) = Parašė Adelė Domarkienė

 4. 1734-03-24 Michaelio Vambuto (Wambut) ir Konstancijos Stanevičiūtes šeimoje gimė duktė Joana-Katerina Bukontiškės kaime. Kūmai Andriejus Dubickis ir Joana Stanevičiutė. Šaltinis Įrašas Plunges RKB 1724-1741 m. gimimo metrikų knyga psl. 52. LVIA F.1827 Ap.1 B.6 (Apskaitos vienetas) - Parašė Adelė Domarkienė

 5. 1740 m., 1787 m. Agata Vambutaitė Pagal A. Boniecki "Herbaz Polski" wydanie nowe, elektroniczne Agata Vambutaitė, Jono duktė (?), kuri ištekėjusi už Juozo Danilevičiaus, Jokūbo sūnaus, 1740 m. kartu su vyru gavo dovanų dvarus Bugienie, Dronsucie ir Kondracie, o 1787 m. dovanojo juos savo sūnui Pranui (Franciczkowi - Telšių paviete)

 6. 1752-08-04 Plungės RKB gimimų įrašų knygoje 1752-08-04, psl. 82 Michailo Vambuto ir Konstancijos Stanevičiutės šeimoje gimė sūnus Domininkas Bukontiškės km. Bukontiškė, kur gimė Julija Žemaitė. Šaltinis Plungės RKB gimimo metrikų knyga. - 1741--1753 m., psl 82 . LVIA F.1827 Ap.1 B 7 (Apskaitos vienetas) - Parašė Adelė Domarkienė

 7. Вамбут Иосиф (1815--,1864) участник Польск.восстания. Находился под надзором в Казанской губернии c 24 мая 1864 г. Проживал в Царевококшайске. Получает пособие 6 руб. в месяц. Семья в Ковенской губернии Шавельском уезде местечке Гирловке. Жена - Богумила Станиславовна. Выбыл по предписанию от 28 сентября 1867 г. Выехал из Казани в [Павлов В.А. Польск.полит.ссылка в Казанск.губ-нии в 2-пол.XIXв.] - Šaltinis. Schemoje (1)


  Image1medis_simb.png
  1. 1834 m. Tadas ir Elena Vambutaitė pardavė Kontrimų Birikių valdose žemę Petkevičių Karolinai Daukantaitei Plesnevičienei "Dėl Kontrimų valdų Telšių paviete įvadas", 1834 m. ( negalėjau perskaityti rankraščio MA CBRS F-37 A-10121).

  2. 1842-01-28 Varnių RKB pakrikštyta Joana, tėvai bajorai Vincentas ir Marijona Vambutai, krikštatėvis bajoras Monstowicz, LVIA F.669, Ap. 1, B. 964, L.1081, rado Vilius B.

  3. 1841-02-14 ?Telšių RKB pakrikštytas Valentas, tėvai bajorai Vincentas ir Marijona Vambutai, krikštatėvis bajoras Dambrowski Victor, LVIAF.669, Ap. 1, B. 940, L.425, rado Vilius B.
  4. 1845 m.  dvaro šeimininku tapo Jozefas Vembutas. Kiaukų dvaro rezidencija buvo valdoma bajorų Jankovskių ir Vembutų giminių. (šaltinis)

  5. 1845 - 1847 metais sudarytuose Kelmės parapijos gyventojų sąrašuose, Milvydų kaime gyveno Antanas Vambutas (įtraukta medyje). (http://www.genmetrika.eu - 18 psl.)

  6. 1847-01-08 Elena Vambutaitė (1829-1905), 1847-01-08 ištekėjo už Ignoto Antano (1825-11-25-1904), s. Ignoto Abdono (1791-07-31-?) ir Uršulės Talutytės (1825-11-25-1904). Kas buvo jos tėvai? Pagal tai žinočiau, ar ji iš mano giminės. Paimta iš Nutautų giminės medžio.

  7. 1859 m. vasario 16 d. Raudėnų bažn. Al…(kunigas Petras Šegnekovskij), paskelbta buvo sausio 25 ir vasario 2 d., bajoras Fortūnatas Vambutas 30 m, nevedęs ir Agnieška (pagal tėvą Linkovnaitė, pagal pirmą vyrą ?? ), 30 m. iš Potyrelės k. (Potvereny). Mano Fortūnatas (42) gimęs 1918 m.Liudininkai:
   1. bajorai xxxija ir Rozalija Astrauskaitė Vambutai
   2. Izidorius ir Elžbieta Narkevičiūtė Linkovskiai ?
   3. Amelija ir Leonas Pacevičiai
   4. Liudvikas Milevskis
   5. xxxija Kryževičius

  8. 1865 m. lapkričio 16 d. Raudėnų bažnyčioje (kunigas Jurijus Zaleskis), tris kartus paskelbus užsakus (lapkričio 17 ir 14), Petras Vambutas (buvo vedęs), 37 m. (g. 1828 m.) iš Patyrelės dvaro vedė panelę Vincentą Zaleskaitę, 28 m. iš Raudėnų. Mano schemoje Ignotas-Petras, g. 1830 m.Liūdijo: 1. Feliksas ir Agota Kazlauskaitė Vambutai – galėtų būti Feliksas, g. 1794 (?). Mano schemoje Feliksai 87 ir 23 (?) 2. Juzefa ir Uršulė Kryžanauskaitė Zaleskiai 3. Nagurskis Vladislovas ir Dominika Kryžanovska 4. Kostas Lukavičius ir kt. (pririšau)

  9. 1883 m. vasario 12 d. Raudėnų k. nuo senatvės mirė bajorė našlė Agnieška Linkovaitė Vambutienė (Šiaulių apskr.), 76 m.

  10. 1883 m. gegužės 19 d. 1883 m. liepos 16 d. Luokės bažnyčioje kunigas Felicijonas Pacevičius pakrikštijo Eugeniją, krikštatėviai Tomas ir Felicija Butkevičiūtė Vambutai. Eugenija gime 1883 m. gegužės 19 d. Luokės mstl.Liūdininkai bajorai Ignas Kunigėlis ir Liudvika Vaitkevičienė, Teodoro d.

  11. F. 1480 Ap.1-47 Telšių santuokų knyga 1849-1862
   1859-11-24 Telšių RKB susituokė:

  Bajoras Viktorianas Vambutas (67 m. našlys iš Sugaudų(?) k.) ir valstietė Fortūnata Sabaliauskaitė, (35 m. našlė iš Sugaudų k.).
  Jo tėvai: b. Juozas Vambutas ir Ona Mikolajūtė(?)
  Jos tėvai: valst. Antanas ir Rozalija Zaleckytė Sabaliauskai.
  Liudininkai: valst. Tomas Bagdonavičius, b. Leonardas Dargevičius, Kazimieras Šimanskis ir kt.

  Mano schemoje buvo Ilarijonas, g. 1918-07-10, kurio tėvas Viktoras. Pradėjau ieškoti Luokės RKB gimimo knygoje. Radau įrašą - gimė Glarium (aišku, kad tai tas pats Ilarijonas arba Hiliarijus). Tėvai Viktorinas Vambutas, motina Rozalija Šaulytė, arba Šaulevičiūtė (kitame įraše, kur gimė Augustinas).

  Galima būtų galvoti, kad tai Viktoro (Hiliarijaus tėvo) antra santuoka. Pirmoji santuoka buvo su Rozalija Šaulyte (Šaulevičiūtė), bet jaunojo tėvas pirmu atveju Dementijus, antru Juozas

  12. Tuokėsi Jurgio ir Rozalijos Kelpšaitės Vambutų sūnus Juozapas (našlys). Jaunoji Stanislovo ir Agotos Kybartaitės Gintautų dukra Barbora Arlauskienė.
  Juozapas Vambutas gimė 1774 metais Montvidžiuose, Žemalės parapijoje.

  Jurgiui ir Rozalijai Kelpsaitei Vambutams gime Jadvyga 1771
  Jurgiui ir Rozalijai Kelpsaitei Vambutams gime Simonas 1768
  Jurgiui ir Rozalijai Kelpsaitei Vambutams gime Jonas Pranciskus
  Jurgiui ir Rozalijai Kelpsaitei Vambutams gime Barbora 1776
  http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1480/1/40?exId=23360&seqNr=99

  http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?submit=Peršokti į&biExemplarId=23366&psl=284

  13. 1881 m. Kauno gubernijos žemvaldžių sąraše radau, kad Augustinas Vambutas, Viktoro sūnus valdė Klepniškius (Клепнишки Поюрской вол.), paveldėjo1850 m., pats valdė, ten ir gyveno.

  Pasiūlė žemėlapį http://www.etomesto.ru/shubert-map/11-1/

  Klausimai:
  Gal tai ta pati Elena Vambutaitė, nurodyta 1-me ir 3-me punktuose?
  Kas buvo Tadas, gal jos brolis Tadas matininkas (nr. 22)? ~1770 - Birikių ar Biniškių tėvūnas.

   

  Daug klausimų....


  0 Komentarai

  e107 CMS  |  e107 Plugins  |  e107 Themes  |  e107 Handbook  |  
  © 2007 - 2024 Vambutų giminės istorija    Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.    Back to top ↑
  e107 Theme by veskoto