banner_2.png

Pasirinkite kalbąVambutų herbas

POGONIA_IV_4m.jpg

Herbą nupiešė dail. Arvydas Každailis

Skaityti daugiau...

Apie mus

Pasirinkite kalbąPaskutinis matytas meniu

Žemių valdų istorija

Vambutų bajorystės pripažinimo patvirtinimai:

1801.05.05. Lietuvos gubernijos bajorų knygoje įrašyta: „...Вамбуты древние столбовые благородные польские дворяне“ pažymėti, kaip „первого класса“.
1819 m. gruodžio 22 d. buvo tvirtinama Vambutų bajorystė, bet ne visi dokumentai buvo pristatyti ir ne visi žmonės įtraukti, todėl 1834 m. bajorystė peržiūrima pakartotinai.
Byloje rasti dokumentai: 1833.12.12. - iš archyvo ir 1833.12.13 - iš Šiaulių Romos Katalikų Konsistorijaus, kad sudegė Felikso ir Tado metrikai (Jurgio Vambuto, Antano brolio, šaka).

1832.11.24. dokumente (patvirtintas 25 d. Šiaulių valsčiaus teisme) nurodoma, kad Vambutams priklausė: Svirbutai, Groblaukis, Girlaukis (Šiaulių valsčiuje), 1833.12.23. Nr 3825 liudijimas. Pažymima, kad Vambutų giminė naudoja herbą „Pogonia 4“ pagal K.Niesieckio aprašymą.
1835.12.23. įrašas - Vambutų giminė valdė dvarus nuo seno ir niekada nemokėjo pagalvės mokesčio, tai patvirtinta 1811, 1816, 1834 metais.
1879.12.22. patvirtinta, kad Tadas, Feliksas (sūnūs Jurgio) su savo vaikais, Dementijus, Vikentijus, Jurgis ir Jokūbas (sūnūs Antano) su savo vaikais, Matas ir Felicijonas, Mykolo su savo vaikais ir kt. yra senos lenkų bajorų giminės, gyvenančios Žemaitijos kunigaikštystėje daugiau kaip 300 metų, dalyvavo valstybės valdyme, valdė daug žemių ir nemokėjo pagalvės mokesčio. Keičiantis santvarkai, neteko savo dokumentų.

Pagal rastus dokumentus Sankt Peterburgo byloje ir Lietuvos archyvuose yra šiek tiek neatitikimų (čia neminėsime), bet iš to galima spėti apie kai kuriuos kitus faktus giminės istorijos.
Tiesioginiam mano protėviui Antanui, s. Jokūbo pripažinta bajorystė Vilniaus bajorų deputatų susirinkime 1819-12-22, patvirtinta Heroldijos departamento valdančiojo senato 1842-11-13 įsakymu Nr.18781; įtrauktas į šeštąją bajorų genealogijos knygos dalį, 1834.01.20 patvirtinta antrą kartą.

1860 m. buvo priimtas i Tytuvėnų vienuolyną rinkti išmaldas vienuolyno naudai, bet neįstojo i vienuolius, išėjo dėl neraštingumo.
1884 m. spalio 29 d. Antanui Vambutui ir Marijonai Ancevičiūtei Padvarninkų k, Šaukėnų parapijoje gimė duktė Stanislava – mano močiūtė (kiti vaikai: Antanas, Aleksandras, Teofilė, Teklė, Aleksandra).

Duomenis surinko Audronė Musteikienė.

e107 CMS  |  e107 Plugins  |  e107 Themes  |  e107 Handbook  |  
© 2007 - 2023 Vambutų giminės istorija    Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.    Back to top ↑
e107 Theme by veskoto