banner_2.png

Pasirinkite kalbąVambutų herbas

POGONIA_IV_4m.jpg

Herbą nupiešė dail. Arvydas Každailis

Skaityti daugiau...

Apie mus

Pasirinkite kalbąPaskutinis matytas meniu

Sumanymai - atradimai

Vambutų genealogijos tyrimų istorija

Manau, kad tai pusiaukelė, tyrinėjant Vambutų genealogiją. Nežinojau nieko, tik mama sakydavo, kad matė savo anytos metrikus, kuriuose figūravo pavardė von Vambut.

Šiaip taip surinkus turimus dokumentus, apklausus gimines, kreipiausi į istorikę genealogę Sigitą. Ji surado, bet labai nedaug. Jos surastų duomenų užteko įrodyti bajorystę. 1999.09.11. buvau legitimuota ir priimta į Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą (toliau LBKS). Genealoginis medis buvo nedidelis, seniausi duomenys siekė tik 19 a. pabaigą.

Kuriam laikui nurimau, vėliau užėjo noras sužinoti daugiau ir pabandžiau St.Peterburge. Man pasisekė, ten yra visa byla. Gavus Vambutų bylos kopijas iš St. Peterburgo, perskaičius ir ištyrinėjus, schema prasiplėtė, - dabar prasideda nuo 16 a. pabaigos. O interneto pagalba atsirado ne tik naujų šakų, tuo pačiu suradau savo artimus ir tolimus giminaičius.

Niekada nežinojau apie giminaičius iš mano senelės sesers Teofilės šakos, susipažinau su Marija, mano antros eilės pussesere ir dar keliais jos giminaičiais. Marija legitimavosi, įstojo į LBKS, bendraujame. Jos viena sesuo Saulutė gyvena Floridoje, kiti - Lietuvoje, yra ir daugiau giminaičių Amerikoje.

Netikėtai vieną dieną atėjo laiškas iš Akselio, kuris gyvena Latvijoje. Po truputį aiškinomės ir atradome, kad jis kilęs iš Adomo-Jokūbo sūnaus Zenono šakos. Dar ankščiau už Akselį man parašė Orinta, gyvena Palangoje. Ji dar tiria savo šaknis, užsisakė bylos kopiją iš St. Peterburgo, kilusi iš Adomo-Jokūbo sūnaus Konstantino šakos.

2003 m. istorikės geneaologės ir mano bylos kopijos dėka buvo atlikti genealoginiai tyrimai Edmundo Vambuto šakai. Tais pačiais metais jis su žmona Dorothy legitimavosi, įstojo į LBKS. Buvo atvykęs pasiimti Bajorystės patvirtinimo akto, gyvena JAV, susipažinome.

Vėliau atėjo laiškas iš Sašos Wambutt (Vokietija). Išsiaiškinau, kad jis labai artimas Edmundo giminaitis, jo pusbrolio Horsto anūkas. Manau, kad mano tyrimai dar nesibaigė. Vieną dieną atrasiu dar ką nors. Ir tikrai... tęsiu toliau.

2005-09-03 atėjo laiškas iš Sandros, gyvenančios Vokietijoje. Ji taip pat Felicijono šakos palikuonė, Horsto brolio proanūkė. Ji pasisiūlė ištyrinėti savo šaką ir atsiuntė naujų duomenų, kuriais papildžiau mūsų bendrą genealoginį medį.

2007 m. pradėjau susirašinėti su Aleksandro anūke Lina, kuri kartu su mama Regina turėtų įnešti daugiau papildymų.

Vienoje vokiškoje svetainėje prof. Dr. Jurgen Udoph aiškina pavardės Wambutt kilmę

Wambutt Litt.: "Wambutas" aus "Wanbutas" : Wan=baden, dampfbad nehmen / But=wohnen oder Haus /hat am Sauna (Bade)haus gewohnt
e107 CMS  |  e107 Plugins  |  e107 Themes  |  e107 Handbook  |  
© 2007 - 2024 Vambutų giminės istorija    Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.    Back to top ↑
e107 Theme by veskoto