Tinklaraštininkė    23 spal. 2018 : 06:47
 Nė vienas    Genealogija

(Fondas) 708 Vilniaus ir Kauno gubernijų apskričių bajorų vadovai ir bajorų globos įstaigos

Vincentas (53 m.) su žmona Ona Grokauskaite (Grochoska ir sūnumi Laurynu (10 m.). Viktoras (21 m.) nevedęs.

Vicentas Augustinas Vambutai 1841


Bet deja, nerandu tokių savo medyje. Vincentas turėtų būti gimęs 1761 m., o Viktoras -1793 m.

  • Telšių bajorų 1814 m. knygoje įrašytas Felix Wambutt, 46 m.  su žmona Agniete Radvilavičiūte (Agnieška Radwiloviczowna) ir sūnumi Michailu, valdo Gaurų dvarelį (Tauragės rajone) su dviem dūšiom.

    Felix Wambut Telsiu Baj 1841

 

Turėtų būti gimęs 1768 m.


Naujienų elementas gautas išVambutų giminės istorija
http://w.vambutai.eu/news.php?extend.7