Tinklaraštininkė    30 geg. 2016 : 19:42

frames.jpg

Apie šiuos asmenis kai kas žinoma, bet jie nesurišti su bendra schema.

Apie šiuos asmenis kai kas žinoma, bet jie nesurišti su bendra schema. Duomenys gauti iš įvairių šaltinių.

 1. rašė Julijonas Petraitis (iš FB "Domiuosi genealogija")
  "Gal tarp jūsų Vambutų buvo susigiminiavusių su Narkevičiais, arba gyvenusių Auksučiuose (Šakynos parapija). 1768.03.14. Auksučiuose Tomo Vambuto ir Marijonos Aulakaitės šeimoje gimė Elžbieta. Krikštatėviai Jurgis Narkevičius ir Justina Butkevičiūtė (34 - 101). 1762.10.31. Šelvenuose Kazimiero Kranevičiaus ir GD Pranciškos Ivanavičiūtės šeimoje gimė Tadas. LL GD Tomas Vambutas, GD Eleonora Narkevičiūtė, Ass. GD Povilas Narkevičius ir Liucija Marcinkevičiūtė?".
 2. 1723 m. - Plungės RKB gimimų įr. knygos 180 puslapyje II-ras įrašas skelbia, kad Kristupas Reryks ir Magdalena Lukaitė gyveno Wembutiškėje. Parašė Adelė Domarkienė
 3. 1732-02-24 Plungės RKB, 1732.02.24, www.epaveldas.lt Plungės RKB gimimo metrikų knyga. - 1724--1741 m. psl.5, - Šaltinis Michaelio Vambuto ir Konstancijos Stanevičiūtės šeimoje pakrikštyta duktė Eleonora Bukontiškes kaime. Kūmai: Juozapas Wambutas iš Viešvėnų ir Joana Stanevičiūtė iš Noriškių k. Įrašas Plunges RKB 1724-1741 m. gimimo metrikų knyga psl. 52 LVIA F.1827 Ap.1 B.6 (Apskaitos vienetas) = Parašė Adelė Domarkienė

 4. 1734-03-24 Michaelio Vambuto (Wambut) ir Konstancijos Stanevičiūtes šeimoje gimė duktė Joana-Katerina Bukontiškės kaime. Kūmai Andriejus Dubickis ir Joana Stanevičiutė. Šaltinis Įrašas Plunges RKB 1724-1741 m. gimimo metrikų knyga psl. 52. LVIA F.1827 Ap.1 B.6 (Apskaitos vienetas) - Parašė Adelė Domarkienė

 5. 1740 m., 1787 m. Agata Vambutaitė Pagal A. Boniecki "Herbaz Polski" wydanie nowe, elektroniczne Agata Vambutaitė, Jono duktė (?), kuri ištekėjusi už Juozo Danilevičiaus, Jokūbo sūnaus, 1740 m. kartu su vyru gavo dovanų dvarus Bugienie, Dronsucie ir Kondracie, o 1787 m. dovanojo juos savo sūnui Pranui (Franciczkowi - Telšių paviete)

 6. 1752-08-04 Plungės RKB gimimų įrašų knygoje 1752-08-04, psl. 82 Michailo Vambuto ir Konstancijos Stanevičiutės šeimoje gimė sūnus Domininkas Bukontiškės km. Bukontiškė, kur gimė Julija Žemaitė. Šaltinis Plungės RKB gimimo metrikų knyga. - 1741--1753 m., psl 82 . LVIA F.1827 Ap.1 B 7 (Apskaitos vienetas) - Parašė Adelė Domarkienė

 7. Вамбут Иосиф (1815--,1864) участник Польск.восстания. Находился под надзором в Казанской губернии c 24 мая 1864 г. Проживал в Царевококшайске. Получает пособие 6 руб. в месяц. Семья в Ковенской губернии Шавельском уезде местечке Гирловке. Жена - Богумила Станиславовна. Выбыл по предписанию от 28 сентября 1867 г. Выехал из Казани в [Павлов В.А. Польск.полит.ссылка в Казанск.губ-нии в 2-пол.XIXв.] - Šaltinis. Schemoje (1)


  Image1medis_simb.png
  Naujienų elementas gautas išVambutų giminės istorija
  http://w.vambutai.eu/news.php?extend.5